دانشی که همراه با اجبار کسب شود در ذهن نمی‌ماند.

دانشجوکمک

نظرات و پیشنهادهای خودتان را برای ما ارسال کنید؛یا
اگر ایده‌ای دارید که فکر می‌کنید برای دانشجوها مفید است
برای ما بفرستید تا اجراش کنیم.

از این که به کمک ما آمده و در رفاه دانشجویی و آموزش دانشجویی ما را همراهی می‌کنید کمال سپاس را داریم.

امیدواریم پیشنهادهایی که در رابطه با رفاه دانشجویی و آموزش دانشجویی به ما می‌دهید را بتوانیم به نحو احسنت پیاده سازی کنیم.

ما همواره در تلاش هستیم تا این نظرات و پیشنهادات را به حالت اجرا در آورده تا مشکلات شما  دانشجویان هرچه سریع‌تر به اتمام برسد.